Statystyki rowerowe za rok 2017

data dystans [km] czas [min] średnia [km/h] trasa
2017-04-03 16 89 10,79 Po okolicy
2017-04-08 19 96 11,88 Po okolicy
2017-04-09 15 80 11,25 Po okolicy
2017-04-10 15 66 13,64 Po okolicy
2017-04-13 15 80 11,25 Po okolicy
2017-04-15 19 80 14,25 Po okolicy
2017-04-29 16 82 11,71 Po okolicy
2017-05-05 22 107 12,34 Po okolicy
2017-05-06 17 85 12,00 Po okolicy
2017-05-11 16 72 13,33 Po okolicy
2017-05-14 23 97 14,23 Po okolicy
2017-05-16 16 78 12,31 Po okolicy
2017-05-17 15 72 12,50 Po okolicy
2017-05-19 22 99 13,33 Sosina
2017-05-20 15 70 12,86 Po okolicy
2017-05-22 17 75 13,60 Po okolicy
2017-05-29 28 125 13,44 Sosina
2017-06-01 17 79 12,91 Po okolicy
2017-06-02 19 88 12,95 Po okolicy
2017-06-03 17 85 12,00 Po okolicy
2017-06-04 17 84 12,14 Po okolicy
2017-06-05 19 86 13,26 Po okolicy
2017-06-07 16 66 14,55 Po okolicy
2017-06-14 15 70 12,86 Po okolicy
2017-06-15 39 143 16,36 Bukowno
2017-06-17 22 82 16,10 Maczki
2017-06-20 20 80 15,00 Po okolicy
2017-06-21 16 68 14,12 Po okolicy
2017-06-22 22 87 15,17 Po okolicy
2017-06-24 17 75 13,60 Po okolicy
2017-06-25 15 63 14,29 Po okolicy
2017-06-26 16 65 14,77 Po okolicy
2017-06-27 40 170 14,12 Smutna Góra
2017-06-28 18 75 14,40 Po okolicy
2017-06-30 15 69 13,04 Po okolicy
2017-07-01 16 71 13,52 Po okolicy
2017-07-02 15 65 13,85 Po okolicy
2017-07-03 20 72 16,67 Po okolicy
2017-07-06 15 65 13,85 Po okolicy
2017-07-07 15 60 15,00 Po okolicy
2017-07-08 15 66 13,64 Po okolicy
2017-07-09 17 67 15,22 Po okolicy
2017-07-10 15 58 15,52 Po okolicy
2017-07-12 16 66 14,55 Po okolicy
2017-07-14 19 69 16,52 Po okolicy
2017-07-16 15 58 15,52 Po okolicy
2017-07-31 19 78 14,62 Po okolicy
2017-08-01 37 165 13,45 Bukowno
2017-08-02 15 63 14,29 Po okolicy
2017-08-03 20 76 15,79 Po okolicy
2017-08-04 19 75 15,20 Po okolicy
2017-08-05 42 153 16,47 Bukowno
2017-08-07 16 64 15,00 Po okolicy
2017-08-08 18 73 14,79 Po okolicy
2017-08-09 29 108 16,11 Celinowe Górki
2017-08-10 37 141 15,74 Bukowno
2017-08-11 15 73 12,33 Po okolicy
2017-08-13 15 75 12,00 Po okolicy
2017-08-15 27 94 17,23 Celinowe Górki
2017-08-16 20 75 16,00 Po okolicy
2017-08-17 19 79 14,43 Po okolicy
2017-08-21 28 112 15,00 Po okolicy
2017-08-23 21 83 15,18 Sosina
2017-08-24 15 60 15,00 Po okolicy
2017-08-25 21 80 15,75 Po okolicy
2017-08-26 21 89 14,16 Po okolicy
2017-08-28 15 65 13,85 Po okolicy
2017-08-29 15 65 13,85 Po okolicy
2017-08-30 15 66 13,64 Po okolicy
2017-08-31 23 84 16,43 Sosina
2017-09-01 15 66 13,64 Po okolicy
2017-09-02 16 73 13,15 Po okolicy
2017-09-04 16 64 15,00 Po okolicy
2017-09-06 15 69 13,04 Po okolicy
2017-09-08 16 72 13,33 Po okolicy
2017-09-09 35 119 17,65 Bukowno
2017-09-10 15 62 14,52 Po okolicy
2017-09-13 16 71 13,52 Po okolicy
2017-09-15 20 77 15,58 Po okolicy
2017-09-16 17 77 13,25 Po okolicy
2017-09-18 19 75 15,20 Po okolicy