Statystyki rowerowe za rok 2012

data dystans [km] czas [min] średnia [km/h] trasa
2012-05-26 14 130 6,46 Zalew Łęg (I+O)
2012-06-16 6 45 8,00 Stadion Azotanii (I+O)
2012-06-19 8 50 9,60 Osiedle Stałe
2012-06-20 11 36 18,33 Dobra
2012-06-29 23 100 13,80 Cezarówka Dolna
2012-07-10 23 140 9,86 T. Lomnica - S. Smokovec - Kiezmarke Zlaby
2012-07-21 23 130 10,62 Zalew Łęg (I)
2012-07-23 15 140 6,43 Sosina (I+O)
2012-07-25 29 160 10,88 Grodzisko - Tarka
2012-08-19 16 75 12,80 Wokół Orki (I)
2012-08-22 23 120 11,50 Ciężkowice - Sosina
2012-08-22 9 65 8,31 Osiedle Stałe (I+O)
2012-08-23 25 105 14,29 Szczakowa - Sosina
2012-08-24 11 100 6,60 Równa Górka (I+O)
2012-08-28 33 135 14,67 Zalew Łęg - Długoszyn - Sosina
2012-09-04 22 110 12,00 Wokół Sosiny
2012-09-10 10 45 13,33 Dobra
2012-09-17 12 50 14,40 Sodowa Góra
2012-10-17 21 82 15,37 Wokół Sosiny
2012-10-20 43 157 16,43 Młoszowa